Forside

Generalforsamling

Invitation til generalforsamling
i Herning Cricket Club
mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00
i klubhuset H.P.Hansensvej 6C

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsen
 3. Gennemgang af godkendt regnskab v/kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent for næste år – 2021
 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen)
 6. Valg til bestyrelse
  1.  Formand
  2. Jacob Larsen – villig til genvalg
  3. Preben Laursen – udtræder
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Bestyrelsen håber, at alle møder op til generalforsamlingen.

Meget mere end cricket

Herning Cricket Club er en social idrætsforening med fokus på udvikling, ungdom og integration. Vi indgår i Dansk Cricket-Forbunds Masterklub-program og henter derigennem inspiration til blandt andet vores lederudvikling og børne- og ungdomsarbejde.

Se også hvad vores ungdomsspiller Oliver Hald mener karakteriserer den gode ungdomstræner i denne video. Vi kunne ikke være mere enige.

Når du spiller cricket hos os indgår du i et fællesskab omkring sporten. Vi tror på at leg og kammeratskab udgør forudsætningen for spil og resultater. Kom og være med!

Vi engagerer os desuden i samfundet omkring os.

Vi har blandt andet afholdt cricketstævner for det lokale asylcenter, hvor asylansøgerne oplevede at få en tiltrængt pause og have det sjovt for en stund med en sport de kender.

Vi har også afholdt cricketstævner for folkeskolelever fra blandt andet Brændgårdskolen, Herning.